Italias befolkning

Gate i Roma.

Gargano i Sør-Italia. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Byen Murano ligger på fem øyer like nord for Venezia, og er kjent for sin glassindustri. Vi ser karakteristisk bebyggelse langs en av byens kanaler. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Særpreget byggeskikk i Puglia, Sør-Italia, med hvitkalkede lave hus, med de karakteristiske koniske stentak (trulli). Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Napoli, en av Italias største byer, ligger vakkert til ved foten av Vesuv. Etter den annen verdenskrig har industrialiseringen satt preg på byen, og befolkningen har økt sterkt. Det har ført til store boligproblemer, og mange av byens innbyggere lever under kummerlige forhold. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Folkemengden i Italia i 2018 var i overkant av 60 millioner. Folketallet økte fra 37 millioner i 1920 og 44 millioner i 1940 (innenfor nåværende grenser) til 50 millioner i 1960, og befolkningsveksten var tidligere stor i forhold til ressursene. Fødselsoverskuddet har imidlertid avtatt fordi fødselshyppigheten har sunket raskere enn dødeligheten. Italia har lav befolkningsvekst, med en fødselsrate på 8,74 ‰ i 2015. Befolkningsstrukturen har en synkende andel barn og unge og en økende andel eldre.

Utvandring

Befolkningspresset ble tidligere lettet noe av utvandring, som var større enn i noe annet europeisk land. Siden 1870-årene har ca. 12 millioner mennesker utvandret, herav 6 millioner til USA, nesten 3 millioner til Argentina, 1,3 millioner til Brasil og nesten 1 million hver til Australia og Canada. Utvandringen nådde et maksimum i 1913, da 900 000 emigrerte (2 % av befolkningen), men ble senere redusert ved krig, krise, USAs immigrasjonslovgivning og fascistenes befolkningspolitikk. Mange italienere er gjestearbeidere i blant annet Sveits, Frankrike, Tyskland og Benelux-landene. De kommer særlig fra Sør-Italia, som også sender en strøm av utflyttere til industriområdene i Nord-Italia. Til sammen lever ca. 30 millioner italienere eller folk av italiensk avstamning utenfor Italia.

Innvandring

I perioden etter 2000 har det vært en ikke ubetydelig innvandring til Italia. De største immigrantgruppene har vært rumenere, albanere, marokkanere, kinesere og ukrainere. Ifølge offisielle tall bodde det over fem millioner utenlandske statsborgere i Italia i 2017. I tillegg kommer flere hundre tusen immigranter som i løpet av de siste tiårene har fått italiensk statsborgerskap.

De byene som har flest utenlandske statsborgere er Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna og Genova. I prosent av innbyggertallet er det Milano, Brescia, Prato og Piacenza (alle over 18 %) som har størst andel utenlandske statsborgere.

Etniske forhold

Selv om landets befolkning stort sett har et ensartet preg med felles språk, religion og kultur, gjør det seg gjeldende betydelige regionale kontraster. I nord har keltisk og germansk innvandring satt sterke spor, mens i sør gjør greske og arabiske innslag seg gjeldende. Språklig og nasjonalt er imidlertid befolkningen blitt mer enhetlig etter andre verdenskrig, fordi den har mistet fremmede folkeelementer (slovenere, kroater, fransktalende).

Språkgrensen mellom italiensk og tysk er presset nordover, men i Sør-Tyrol er det fremdeles rundt 300 000 tysktalende innbyggere. Her er også mange retoromansktalende (friulier og ladinere), og i Friuli-Venezia Giulia slavere (blant annet 120 000 slovenere i Trieste-området). I Valle d'Aosta og Piemonte finnes en fransktalende minoritet, i Sør-Italia albansk- og gresktalende grupper, på Sardinia noen få katalansktalende.

Bosetning

Folketettheten var i 2005 192,9 per km2. Regionvis varierer folketettheten fra 35 per km2 i Valle d'Aosta og 60–65 i Trentino-Alto Adige, Sardinia og Basilicata, til 350–400 i Lombardia, Liguria og Campania. Mens folketettheten ellers i Europa er størst i rene industriområder, er den i Italia også svært høy i jordbruksdistriktene. Det fruktbare slettelandet mellom Napoli og Capua i Campania er med 500–700 mennesker per km2 Europas og et av verdens tettest befolkede jordbruksområder. Som ellers i Sør-Europa er bondebefolkningen i stor utstrekning samlet i til dels meget store landsbyer. Særlig utpreget er dette i sør og på Sardinia, mens bosetningen er overveiende spredt i Mellom-Italia – fra Roma og opp mot Po.

Siden 1950 har det vært en generell flukt fra landdistriktene til de store byene; især har folk sørfra strømmet til de store industrisentrene i Nord-Italia. Ca. 67 % av befolkningen bor i urbane strøk (2005).

Språk

Offisielt språk er italiensk. Det italienske skriftspråket bygger på den toskanske dialekten.

Italia har en del språklige minoriteter. I Sør-Tyrol snakker ca. 300 000 tysk, ca. 300 000 snakker fransk og oksitansk i nordvest i Valle d'Aosta og langs grensen mot Frankrike. I det nordøstlige Italia snakkes retoromanske dialekter, friulisk av omkring 700 000, ladinsk av ca. 20 000. I Trieste-området tales slovensk av ca. 120 000. I det sørlige Italia finnes minoriteter som snakker albansk (120 000) og gresk (40 000), og på Sardinia katalansk (12 000).

Sardisk, som snakkes i den sentrale og sørlige delen av Sardinia av ca. 1,5 mill., regnes ofte som et eget romansk språk og står nærmere klassisk latin enn noe annet romansk språk. Det har status som det andre offisielle språket på Sardinia etter italiensk.

Største byer

Innbyggere (2016)
Roma 2 870 336
Milano 1 349 912
Napoli 971 097
Torino 887 849
Palermo 671 696
Genova 585 081
Bologna 388 257
Firenze 383 083
Bari 324 788
Catania 313 540
Venezia 262 246
Verona 258 274
Messina 237 603
Padova 209 829
Trieste 204 292
Taranto 200 385

Italia – regioner

Region Hovedstad Areal km² Innb. (2007)
Abruzzi L'Aquila 10 798 1 309 800
Basilicata Potenza 9 992 591 300
Calabria Catanzaro 15 080 1 998 050
Campania Napoli 13 595 5 790 200
Emilia-Romagna Bologna 22 124 4 223 300
Friuli-Venezia Giulia Trieste 7 855 1 212 600
Lazio Roma 17 207 5 493 300
Liguria Genova 5 421 1 607 900
Lombardia Milano 23 861 9 545 400
Marche Ancona 9 694 1 536 100
Molise Campobasso 4 438 320 100
Piemonte Torino 25 399 4 352 800
Puglia Bari 19 362 4 069 900
Sardinia (Sardegna) Cagliari 24 090 1 659 400
Sicilia Palermo 25 708 5 016 900
Toscana Firenze 22 997 3 638 200
Trentino-Alto Adige Trento 13 607 994 700
Umbria Perugia 8 456 873 000
Valle d'Aosta Aosta 3 263 124 800
Veneto Venezia 18 390 4 773 550

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg