Karabinier, opprinnelig soldat (til hest) væpnet med karabin, nå om medlem av det italienske gendarmeri (carabinieri).