Posletta, senkningsområde i Italia, mellom Alpene og Appenninene, på begge sider av elven Po; ca. 320 km lang og opptil 200 km bred; totalt ca. 46 000 km2. De øvre deler består av grus- og sandavsetninger, de lavere deler av leire.