Plassering

KF-bok. begrenset

Arktisk Kultursenter.

. begrenset

Hammerfest er en kommune i Finnmark fylke som ligger på deler av øyene Kvaløya, Seiland og Sørøya.

Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1992 da Sørøysund kommune ble innlemmet i Hammerfest kommune. Hammerfest by ligger på vestsiden av Kvaløya ved skipsleia gjennom Sørøysundet. Byen ligger på 70° 39ʹ 48ʹʹ n.br., og regnes som verdens nordligste by.

Hammerfest by og landsogn var tidligere egen kommune, opprettet som landkommune i 1839 ved sammenslåing av Hammerfest by og Hammerfest landsogn.

Hammerfest landsogn omfattet opprinnelig de senere kommunene Sørøysund, Kvalsund og Måsøy; Måsøy ble imidlertid utskilt som egen kommune 1839. Byen og landsognet ble delt igjen 1852. Kvalsund ble skilt ut 1869, og navnet på Hammerfest landsogn ble 1916 endret til Sørøysund.

Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Hammerfest tettsted ligger rundt havnebassenget. Bebyggelsen er avgrenset av bratte fjellsider tett innpå sjøen. Bebyggelsen har utløpere til Storvannsområdet i sørøst og innenfor Fuglenes i nord. På Seiland ligger kommunens høyeste fjell på grensen til Kvalsund, Nordmannsjøkelen på 1079 moh. Kysten er sterkt innskåret. 

Berggrunnen består for det meste av sterkt omdannede gneiser fra eokambrisk tid, og på Sørøya og Seiland finnes mindre partier av gabbro og glimmerskifer. Det er gjort et par mindre funn av jernmalm på Sørøya.

Hammerfest hadde en rask befolkningsvekst i årene 1945-80. I forbindelse med kommuneutvidelsen i 1992 økte innbyggertallet fra 6940 til 9410. Den nye byplanen etter gjenreisningen følger stort sett den gamle med parallellgater langs bukta og tverrgater ned mot sjøen.

Bysenteret med havn, offentlige bygninger og forretninger ligger på sørsiden av bukta under Salen. Bebyggelsen for øvrig strekker seg mer og mindre sammenhengende rundt til Fuglenes. I Fuglenesområdet og rundt Storvannet vokste i 1960-årene opp nye bydeler. Rett sør for Hammerfest tettsted ligger tettstedet Rypefjord.

Fisketilvirkning er viktigste industrigren i Hammerfest. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien sysselsetter i alt 70 % av industriens arbeidstakere (2002). Foredlingsbedriften Nestlé Norge A/S er en hjørnesteinsbedrift.

I 2003 vedtok Stortinget å sette i gang ordinær drift på Snøhvit-feltet, og det har gitt støtet til utbygging av et stort mottaksanlegg for naturgass på Melkøya nordvest for bysenteret. Polarbase er forsyningsbase for olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Dessuten finnes fiskeindustri, fryseri, lakseslakteri og Statens oljevernberedskap. Her finnes også mekaniske verksteder, notbøteri og isanlegg. Hammerfest har lang tradisjon som servicebase for fiskeflåten i Barentshavet.

Hammerfest er et viktig handels- og servicesenter i Vest-Finnmark og har regionale kontorer for en rekke statlige institusjoner og bedrifter. I Hammerfest utkommer dagsavisen Finnmark Dagblad.

Hammerfest er sentrum for sjøtrafikken i Vest-Finnmark og har hovedkontor for Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap. Daglige anløp av Hurtigruten Kirkenes–Bergen og anløp av flere kystgodsruter.

Rv. 94 Hammerfest–Skaidi forbinder byen med E 6. Ny rassikker parsell er påbegynt i 2015. Hammerfest lufthavn er en av landets mest trafikkerte kortbaneflyplasser. Polarbase for helikopter ble anlagt i forbindelse med oljeboringen i Barentshavet.

Hammerfest har videregående skole, teknisk fagskole og Høgskolen i Finnmark med avdeling for helsefag. Hammerfest sykehus er lokalsykehus i Helse Nord. Norges Bank og Husbanken har avdeling i byen. 

Hammerfest hører til Finnmark politidistrikt, Hammerfest tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vest-Finnmark regionråd sammen med Alta,HasvikKvalsundLoppaMåsøy og Nordkapp.

Hammerfest kommune tilsvarer soknet Hammerfest i Hammerfest prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hammerfest til Hammerfest fogderi i Finmarkens amt.

For statistiske formål er Hammerfest kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 36 grunnkretser:

  • Sentrum: Øvre Hauen, Nedre Hauen, Midtbyen, Veien, Blåsenborg, Lia, Sætergamdalen, Breilia, Molla
  • Baksalen: Rairo, Stadion, Elvestrand, Salheim, Blinken
  • Fuglenes: Fuglenesveien, Fuglenes, Tåkeheimen, Utsikten, Mian, Rossmolla
  • Fuglenesdalen: Storfjellet, Reindalen, Dalen
  • Sørøysund: Forsøl, Rypefjord 1, Rypefjord 2, Rypefjord 3, Rypefjord 4, Rypefjord 5, Strømsnes, Eidvågeidet/Hønseby, Kårhamn, Fella, Langstrand, Akkarfjord, Sandøybotn

I sør er det gjort verdifulle funn av tufter og graver fra steinalderen.

Hammerfest hadde lenge vært et kjent og sentralt fiskevær i Vest-Finnmark da stedet fikk kjøpstadsrettigheter i 1789. I 1852 ble Hammerfest landsogn utskilt som egen kommune; senere Sørøysund kommune. Grunnlaget for bosettingen var blant annet at Hammerfest hadde den beste isfrie havnen i de nordlige farvann. I 1809, under den britiske blokade av kysten, ble Hammerfest bombardert og delvis plyndret av to britiske orlogsfartøyer.

Etter en brann i 1890 ble bebyggelsen modernisert. Byen fikk blant annet det første kommunale elektrisitetsverk i landet og var den første by i Europa med elektrisk gatelys. I sluttfasen av den annen verdenskrig ble Hammerfest totalt rasert. Den ble angrepet av sovjetiske fly i 1944, og da tyskerne trakk seg ut av byen i februar 1945, svidde de av byen kvartal for kvartal. Alle hus og alle byens fire kirker ble brent, bortsett fra et gravkapell.

Hammerfest har et stort turistbesøk, og har flere severdigheter: Hammerfest kirke og den katolske kirke, rådhuset med Isbjørnklubbens lokaler og fangstredskaper fra Ishavet. Verdens nordligste skog, Jansvannskogen, ligger en kilometer fra byen. MeridianbuenFuglenes er reist til minne om den første internasjonale måling av jordens størrelse i 1852. I turistsesongen går det båtutflukter til Nordkapp og sjøfisketurer fra Hammerfest. Byen anløpes årlig av 50–60 cruiseskip fra hele verden. En musikkpaviljong ble oppført 1989 og gitt som gave til byen i forbindelse med 200-årsjubileet samme år.

Hammerfest kirke er ei kirke i betong i vifteplan fra 1961; kulturminne, arkitekt Hans Magnus. Arktisk kultursenter med to konsertsaler, to kinosaler og galleri. HIF-Stein er et idrettslag stiftet 20. oktober 1886; sammenslutning av Hammerfest Idrettsforening og Idrettslaget Stein.

Hammerfest fikk Norges første kommunale kraftverk for alminnelig forsyning i 1889-90.

Kommunevåpenet (godkjent 1938) har en sølv isbjørn mot en rød bakgrunn; markerer ishavsfangstens betydning.

Navnet kommer av norrønt hamarr, 'bratt bergvegg', og festr, 'landtau for fortøying av båter'.

  • Hagen, Gunnar: Hammerfest : bilder fra min barndoms by, 1980, isbn 82-990690-0-9, Finn boken
  • Iversen, Klaus: Krise, utslettelse og nytt liv : Hammerfest etter 1914, 1989, isbn 82-7131-043-7, Finn boken
  • Jacobsen, Ragnvald: Sørøysund lokalhistorie, 1983, Finn boken
  • Sivertsen, Jørgen: Hammerfest : 1789-1914, 1973, isbn 82-7131-001-1, Finn boken
  • Smaaskjær, Svein, red.: Hammerfestbilder : byen sett med besøkendes øyne, 1989, isbn 82-991601-1-1, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.