Silikatmineraler er den mest utbredte gruppen av mineraler i jordskorpen. Silisiumdioksid, silika (SiO2), utgjør vektmessig omkring 60 prosent av skorpen, enten i fri form (vesentlig som kvarts) eller i bundet form som silikater. De aller fleste magmatiske og metamorfe bergarter og mange sedimentære bergarter (med unntak av karbonatbergartene) består for en vesentlig del av silikater og kvarts.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Silikatmineraler

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel