Euklas, (av eu- og gr. 'brudd'), sjeldent berylliumholdig mineral, fargeløst til blålig-grønt, monoklin symmetri, kjemisk formel BeAlSiO4(OH). Funnet i meget små mengder som sekundærmineral etter beryll i et feltspatbrudd i Iveland.