Wollastonitt, hvitt eller lyst farget, oftest fibrig mineral som krystalliserer triklint og består av kalsiumsilikat CaSiO3. Det hører strukturmessig til pyroksenoidene. Forekommer i kontaktmetamorfe kalksteiner, forholdsvis alminnelig i Oslofeltet.