Analcim, fargeløst eller hvitt mineral som tilhører zeolittgruppen. Analcim forekommer i kubiske krystaller (ikositetraedre) på spalter eller hulrom i lavaer, og i massiv form i enkelte sedimentære bergarter. I Norge særlig kjent fra nefelinsyenitt-pegmatitter ved Langesundsfjorden. Kjemisk formel NaAlSi2O6·H2O.