Danburitt, gulaktig til fargeløst mineral som særlig opptrer i granittiske bergarter og på hydrotermalganger. Det er et rombisk kalsiumborosilikat, CaB2Si2O8. Mineralet er rapportert fra en granittpegmatitt ved Kragerø. Oppkalt etter Danburry, Connecticut.