Hemimorfitt, kiselsinkerts, fargeløst eller hvitt mineral med rombisk symmetri. Det forekommer ofte i oksidasjonssonen i sinkforekomster. I Norge kjent fra en kontaktforekomst på Grua, Hadeland. Det er kjemisk et vannholdig sinksilikat Zn4Si2O7(OH)2·H2O.