Astrofyllitt, (av astro- og fyllitt), mineral som opptrer i gyllenbrune, glimmerlignende blad. Det ble først oppdaget i nefelinsyenittpegmatitter ved Langesundsfjorden; beskrevet av K. J. A. T. Scheerer 1854. Astrofyllitt er et silikat som inneholder natrium, kalium, jern, mangan, titan og stedvis også zirkonium.