Diopsid, grønnlig mineral i pyroksen gruppen, krystalliserer monoklint og har kjemisk sammensetning CaMgSi2O6. Forekommer i forskjellige metamorfe bergarter, særlig i hornfels og skarn. En særlig vakker gressgrønn, kromholdig diopsid opptrer i olivinsteiner på Sunnmøre.