Elpiditt, et sjeldent mineral. Det er fargeløst, gult eller rødlig og krystalliserer rombisk. Kjemisk er det et natrium–zirkonium-silikat, Na2ZrSi6O15·3H2O. I Norge funnet i ekeritt ved Gjerdingselva i Nordmarka ved Oslo, sammen med en rekke andre sjeldne mineraler.