Dalyitt, et sjeldent mineral som hittil bare kjennes fra noen få forekomster i verden. Det opptrer i små mengder i en gangbergart ved Dalsfjord i Sunnfjord og er stedvis nokså utbredt i Gjerdingen-ekeritten i Nordmarka. Det er et kalium-zirkonium-silikat K2ZrSi6O15. Oppkalt etter den amerikanske geologen R. A. Daly (1871–1957).