Spodumen, mineral i pyroksengruppen, et litiumaluminium-silikat, LiAlSi2O6. Forekommer på granittpegmatitter og er et viktig råstoff for fremstilling av litiumforbindelser, særlig i USA. Klare typer brukes som edelstener: kunzitt (lys fiolett) og hidenitt (grønn). Spodumen er i Norge kjent som sjeldenhet fra en granittpegmatitt ved Ågskaret, Meløy – kommune, Nordland.