Cristobalitt, mineral med samme sammensetning som kvarts, SiO2, men stabilt bare ved høyere temperatur (se polymorfi). Det forekommer derfor bare i lavabergarter. Navn etter Cerro Cristóbal, Mexico.