Mineraler

Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper. Disse egenskapene kan for eksempel være krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive og en del viser forskjellige luminescens-fenomener.Praktisk talt alle bergarter, unntatt de som inneholder glass, består av mineraler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rune S. Selbekk

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1050 artikler: