Mineraler

Mineraler, naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper som f.eks. krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive, en del viser forskjellige luminescens-fenomener. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rune S. Selbekk

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1049 artikler: