Babingtonitt, (etter W. Babington, Irland), et svart mineral, pyroksenoid, som består av kalsium-jern-mangan-silikat og krystalliserer triklint. Originalbeskrevet i 1824 fra skarnforekomster ved Arendal.