Celsian, en barium-feltspat, BaAl2Si2O8. Ren celsian er ikke funnet i Norge, men blandkrystaller av celsian og kalifeltspat, hyalofan, er typisk for enkelte mineralganger på Kongsberg, og er også kjent fra kalkspatfylte sprekker i bergarten rauhaugitt i Fensfeltet. Se feltspat. Oppkalt etter A. Celsius.