Tefroitt, manganholdig mineral i olivingruppen, Mn2SiO4. I Norge kjent fra en manganforekomst i Botnedal, Telemark.