Gmelinitt, mineral i zeolitter-gruppen, (Na2,Ca)Al2Si4O12·6H2O. Forekommer særlig i hulrom i basalter, eller på sprekkesoner i gneis. Er i Norge kjent fra Sotra og Øygarden i Hordaland og fra en granitt-pegmatitt ved Moss.