Fayalitt, mineral som opptrer i små mengder i enkelte sure magmatiske bergarter (granitter og rhyolitter). Også kjent fra metallurgiske slagger. Det er kjemisk et jernsilikat, Fe2SiO4, som danner blandkrystaller med det tilsvarende magnesiumsilikat forsteritt, Mg2SiO4 (se olivin). Navn etter øya Fayal i Azorene.