Krysokoll, kobberkisel, et blått til blågrønt mineral, kjemisk et vannholdig kobbersilikat med varierende sammensetning, ofte delvis amorft. Forekommer sekundært etter andre kobbermineraler, enten som belegg eller som pseudomorfoser. Funnet i Norge i små mengder (Telemark, Årdal i Sogn).