Hydrofan, varietet av opal. I tørr tilstand er den ugjennomsiktig med perlemorglans. Kan oppta vann og blir da gjennomsiktig.