Natrolitt, et ganske utbredt zeolittmineral (se zeolitter), fargeløst, hvitt eller rødlig. Finnes i Norge bl.a. på Oslofeltets kontaktforekomster, i nefelinsyenittpegmatitterved Langesundsfjorden, Vestfold ofte som pseudomorfoser etter nefelin eller sodalitt (såkalt Spreustein).