Idokras, opprinnelig fransk betegnelse på mineralet vesuvian. Brukes ennå i fransk, delvis i engelsk litteratur.