Røykkvarts, en brunlig farget varietet av mineralet kvarts, kan også være nesten svart (morion). Fargen skyldes gitterdefekter oppstått i forbindelse med naturlig radioaktiv bestråling eller oppvarming. Røykkvarts kan også lages kunstig ved radioaktiv påvirkning eller oppvarming av fargeløs kvarts. Brukes som smykkesten, til dels under det villedende navnet 'røyktopas'.