Uranofan, et nokså utbredt sekundærmineral etter uraninitt, også funnet i Norge. Det er gult og fibrig. Et vannholdig kalsium-uranylsilikat, Ca(UO2)2[SiO3(OH)]2 · 5H2O. En dimorf form kalles beta-uranofan (β-uranofan) eller uranofan-beta, begge mineraler er monokline.