britholitt-(Ce), et mineral som tilhører apatittgruppen (Ce,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F). Det er relativt utbredt i nefelinsyenittpegmatitter ved Langesundsfjorden og Larvik. Britholitt-(Y) (tidligere abukumalitt) er et tilsvarende mineral med overveiende yttrium istedenfor cerium. Dette mineralet finnes i enkelte norske granittpegmatitter.