Melanoceritt, mineral med komplisert kjemisk sammensetning, vesentlig et borosilikat av lantanoider, yttrium og kalsium. Opptrer i metamikt tilstand i nefelinsyenittpegmatitter ved Langesundsfjorden. Beskrevet av W. C. Brøgger 1887. Karyoceritt er en thoriumrik varietet.