Diallag, varietet av pyroksenmineralene augitt eller diopsid som viser en fremtredende delbarhet i tillegg til sine to spalteretninger. Krystalliserer monoklint.