Ortoklas, mineral, en monoklin kalifeltspat som bl.a. er vanlig i granitter og syenitter. Dannes ved høyere temperatur enn mikroklin, som er en triklin modifikasjon av kalifeltspat.