Axinitt, en gruppe mineraler med gul, rødlig, fiolett eller brunlig farge som ofte forekommer som kileformede krystaller med triklin symmetri. Axinitt-(Fe) (ferroaxinitt) er funnet mange steder i Norge, og er forholdsvis utbredt i grønnsteiner og beslektede bergarter i den kaledoniske fjellkjeden. Gode axinitt-(Fe)-krystaller på opptil flere cm er funnet f. eks. på Kongsberg, Løkken-Hølonda-området og Utne. Axinitt-(Fe) og axinitt-(Mn) forekommer i kontaktmetasomatisk form i hornfels i Oslofeltet (se metasomatose). Axinitt-(Mn) er kjent fra Årvoll i Oslo samt Arendals-området som gulgrønne krystaller. Axinittene er komplekse borosilikater, Ca2(Fe,Mn,Mg)Al2BSi4O15(OH). Axinitt-(Mg) er så langt ikke påvist i Norge.