Leukofan, sjeldent mineral fra nefelinsyenittpegmatitter ved Langesundsfjorden. Hvitt, gult eller grønnlig. Kjemisk et fluorholdig silikat av kalsium, natrium og beryllium NaCaBeSi2O6F, beslektet med melinofan. Lekofan ble funnet og navngitt av presten H. M. T. Esmark, og beskrevet av A. J. Erdmann 1840 som et nytt mineral for verden.