Staurolitt, rødbrunt mineral som opptrer i aluminiumrike metamorfe bergarter, særlig i glimmerskifere og gneiser, ofte sammen med kyanitt og granat. Det er et hydroksylholdig jernaluminium-silikat, Fe2Al9(Si,Al)4O22(OH)2. Hardheten er stor, 7–7½. Danner karakteristiske korsformede tvillinger, med vinkel på 90 eller 60°. Krystallsymmetrien er monoklin (pseudorombisk). I Norge bl.a. kjent i større krystaller fra Nesodden ved Oslo og fra Selbu i Trondheimsfeltet. Staurolittførende bergarter har vært brukt som møllestein (bl.a. selbukvernstein).