Zinnwalditt, glimmermineral med varierende farge, inneholder litium og jern (se glimmer). Forekommer på tinnsteinsganger og i greisenbergarter. Opptrer sammen med lepidolitt i granittpegmatitter ved Tørdal i Telemark.