Långbanitt, et manganholdig oksidmineral med komplisert sammensetning. Typelokaliteten er Långban i Värmland. Skal være påvist fra Botnedal i Telemark.