Osumilitt, blålig til svart, heksagonalt mineral. Forekommer på hulrom i vulkanske bergarter, dessuten som bestanddel av enkelte høymetamorfe bergarter (i Norge f.eks. i Bjerkreim, Rogaland). Kan lett forveksles med cordieritt. Osumilitt er et silikat av kalium, natrium, jern, magnesium og aluminium.