Hiortdahlitt, sjeldent, gult til brunt mineral, beskrevet av W. C. Brøgger i 1888 fra nefelinsyenitt-pegmatitt ved Langesundsfjorden. Mineralet krystalliserer triklint. Kjemisk er det et kalsium-natrium-zirkonium-silikat (Ca,Na)3ZrSi2O7(F,O,OH)2. Identisk med guarinitt som ble beskrevet 1857. Undersøkelser (1985) har vist at det finnes to meget nært beslektede former av hiortdahlitt, betegnet som hiortdahlitt I og II.