Leucitt, mineral i feltspatoid-gruppen, fargeløst til grålig hvitt, kjemisk et kalium-aluminium-silikat, KAlSi2O6. Leucitt forekommer som velutviklede krystaller i kalirike lavabergarter (leucitt-basalt, leucititt), bl.a. kjent fra Vesuv, hvor løse krystaller av leucitt kan falle ned sammen med aske ved utbrudd. Mineralet kan ikke forekomme sammen med kvarts, som det reagerer med under dannelse av feltspat. Krystalliserer kubisk ved temperaturer over 605 °C, og tetragonalt under. Krystallformen er oftest et såkalt ikositetraeder eller leucitoeder, et regulært polyeder begrenset av 24 flater.