Amositt, en asbest-type med gulaktig til mørk farge. Forekommer særlig i Sør-Afrika og India. Amositt regnes ikke som den farligste asbesttypen med hensyn til kreftrisiko. Krokidolitt regnes å medføre en større kreftrisiko. Amositt har vært vesentlig mindre brukt i Norge enn f.eks. krysotil. Se også asbest og asbestose.