Hingganitt, et sjeldent berylliummineral beslektet med gadolinitt. I Norge er hingganitt-(Y) påvist fra syenittpegmatitt i Tveidalen ved Larvik og hingganitt-(Yb) er kjent fra granittpegmatitt i Sørfold, Nordland. Se Levinson-nomenklatur for betydningen av suffiksene -(Y) og -(Yb).