Chiavennitt, zeolitt lignende mineral originalbeskrevet i 1983 fra en italiensk forekomst og fra enkelte syenittpegmatitter i området mellom Larvik og Langesundfjorden. Det er et berylliumholdig silikat med kjemisk formel CaMnBe2Si5O13(OH)2·2H2O. Navn etter Chiavenna, Italia.