Jernkisel, gule og røde kvartsvarieteter, hvor fargen skyldes inneslutninger av jernoksider.