Kainositt, et brunlig, sjeldent mineral, originalbeskrevet fra en granittpegmatitt på Hidra ved Flekkefjord av A. E. Nordenskiöld 1886. Kjemisk et karbonatsilikat av kalsium og lantanoider, Ca2(Ce,Y)2Si4O12(CO3)·H2O, med rombisk symmetri.