Sillimanitt, et aluminiumsilikat med samme kjemiske sammensetning som andalusitt og kyanitt, Al2SiO5 (se polymorfi); krystalliserer rombisk. Mineralet opptrer oftest i fibrige aggregater (fibrolitt) og kan være fargeløst, hvitt, grått eller brunt. Forekommer i regionalmetamorfe bergarter, vanlig flere steder i Norge, f.eks. i Bamble og i området Søndeled–Songe på Sørlandet. Ved oppvarming til 1300 °C dannes et høyildfast materiale (mullitt), men sillimanitt forekommer ikke så rikelig at det har noen særlig økonomisk betydning.