Milaritt, fargeløst til svakt grønt mineral, et kalium-kalsium-beryllium-aluminium-silikat, K2Ca4Be4Al2Si24O60 · H2O, som krystalliserer i det heksagonale krystallsystem. I Norge bl.a. kjent fra druserom i grefsensyenitt, Grorud, Oslo, pegmatittene i Heftetjern, Tørdal, Telematk og sekundært etter beryll i granittpegmatitt Drag i Tysfjord.