Bustamitt, (etter den mexikanske general A. Bustamente, 1780–1853), manganholdig silikatmineral (Mn,Ca)3Si3O9. Kjent i Norge fra Årvollåsen i Oslo og Brandsnuten, Botnedal i Telemark. Det er et pyroksenoid.