Sanidin, mineral, en glassaktig, homogen kalinatronfeltspat, (K,Na)AlSi3O8, med monoklin symmetri og med uordnet fordeling av aluminium og silisium. Krystallutviklingen er gjerne tavleformet, mineralet er oftest fargeløst, men kan også være blekt gult, rødt eller grønt. Sanidin er en høytemperaturfase som er meget utbredt i friske vulkanske bergarter. Se feltspat.