Gyrolitt, hvitt til grått silikatmineral som typisk forekommer i kuleformete krystallaggregater. Særlig kjent fra India, hvor det opptrer sammen med zeolitter i hulrom i basalt. Skal i Norge være påvist fra Moss og Sulitjelma. Kjemisk formel NaCa16(AlSi23)O60(OH)5·15H2O.